Obhajoba idealismu

Chtěl bych nejdříve přesněji vysvětlit, jakým způsobem bych si přál, aby byly texty na těchto stránkách chápány a vykládány. Proto bych nejprve rád vyjmenoval, čím tyto stránky být nemají, nejsou a nebudou. Tak především, cokoliv z toho, co zde je a bude psáno, nesmí být za žádných okolností chápáno jako praktický, použitelný návod k čemukoliv. Bude-li zde prezentováno cosi, co by se dalo nazvat ideologií, pak jejím základem, principem a pilířem budiž její platnost výhradně v rovině ideálů, a snahy o její aplikaci buďtež navždy porušením tohoto jejího základu a principu. Pokusy o politickou aplikaci mých názorů v reálném světě by poukazovaly jedině na jejich naprosté nepochopení. Autor těchto řádků byl v minulosti psychiatricky hospitalizován a po určitých zkušenostech si neklade nároky ani na porozumění sobě samému, natož pak druhým, natož pak celé společnosti a dynamice jejího vývoje. Jeho názory jsou nejen proto nebezpečné a neproveditelné.

Tím se tedy dostávám k tomu, že všechny názory vyřčené v textech na těchto stránkách, jsou čistě idealistické. Vychází z mých hodnot a zkušeností, z mého přesvědčení a svědomí, jsou zcela upřímné a nejsou zatíženy svádějícími snahami o kompatibilitu s názory druhých. Díky tomu jim jednak nelze vytýkat účelovost a zištnost - z jejich uskutečnění bych beztak žádný osobní prospěch neměl - a druhak jejich neprosaditelnost takto není argumentem proti nim. Namítne-li někdo na některý z mých názorů, že jej přece nikdy nelze aplikovat, pak konstatuju, že to mu na kvalitě a vznešenosti neubírá, spíš právě naopak, protože si za ním stojím i navzdory jeho nekonformitě a nerealizovatelnosti, což mu dává určitou přidanou hodnotu vzácnosti, absentující u názorů sdílených davem.

Někteří lidé tvrdí, snad ne doslova, ale z jejich slov to vyplývá, že podmínkou hodnotnosti, přijatelnosti, diskutovatelnosti názoru je právě jeho uskutečnitelnost. O názorech, které jejich autoři odmítají chtít aplikovat, s nimi pomalu odmítají mluvit, nestojí jim ani za vyvracení, protože zkrátka bez návodu k použití to není názor. Toto je velmi omezený, nepromyšlený a snadno zpochybnitelný pohled na skutečnost. Autorovi názoru odebírá svobodu. Nutí ho vměstnávat své ideje do již zavedených, obecně uznávaných schémat, s jejichž podobou nemusí nositel příslušeného názoru souhlasit. Nutí ho vzdát se podstaty svého názoru a takto mu nepřímo ten jeho názor bere. Ti, co tvrdí, že lze prosazovat jen uskutečnitelné názory, se tedy takto některým druhým lidem snaží jejich názory brát.

A není přece vinou idealisty, že okolní svět neodpovídá jeho představám. Narodil jsem se a byl jsem vychován ke ctění určitých hodnot a později ke kritickému myšlení. Pozoruju-li svět a za použití onoho kritického myšlení konfrontuju to, co vidím, s hodnotami, k nimž jsem byl také vychován, pak mi nezbývá než konstatovat, že společnost se na mně dopustila obrovské zrady, lži a pokrytectví. Vštípila mi hodnoty, podle nichž sama nežije, které jsou jí samotné cizí, kterým se vysmívá. Nechala ve mně vyrůst silné přesvědčení o správnosti některých ideálů, kterými se sama neřídí, které nectí. Touha po jejich naplnění je však ve mně o to silnější. A nekonečné zklamání, které ve mně společnost zanechala, mi dává sílu bojovat za tyto ideály a proti jejich porušování se stejnou hořkostí, s jakou společnost neváhala mne mást.

Proto je nejen mojí povinností, ale i jedinou možností, nutností a nevyhnutelností, prosazovat svoje názory bez ohledu na jejich nepřijatelnost a neuskutečnitelnost, bez ohledu na nepochopení a nesouhlas na druhé straně. Nejsem v tom svobodný, jak si budou někteří z vás myslet a tvrdit. Nemám možnost zvolit si jako alternativu přijetí života v konformním davu, zrazujícím ideály, na nichž stojí jeho kultura, života ve lži a v přetvářce, v hlouposti a v předstírané slepotě a hluchotě. Nemám tu možnost. Ta možnost tu zkrátka není.

-- copyright (c) 2006 bhy --
Kopírování, šíření a změny tohoto díla jsou možné pod podmínkami GNU free documentation license, verze 1.2 nebo vyšší, vydá-li ji fsf; bez invariant sections. Při tvorbě těchto stránek byl použit výhradně free software. Kód odpovídá standardům w3c a je optimalizován pro textové prohlížeče a firefox. Powered by vim.