::: Anarchism Vault :::


snůška planých protestů proti nesmyslnosti světa


Vítejte, ať jste kdokoliv a dostal/a jste se sem jakkoliv. První a nejdůležitější upozornění bych rád sdělil ihned: před každé vzletné slovo v jakémkoliv textu, jehož jsem autorem, zejména, jedná-li se o slovo s mnoha slabikami, často cizího původu, je třeba domyslet si předponu pseudo-, to aby čtenář získal aspoň základní povědomí, o čem a z jaké pozice autor hovoří. S proměnlivou pravidelností se zde časem budou objevovat mé úvahy, postřehy a komentáře charakteru místy snad filozofického, jindy jen na témata, řeklo by se, společenskovědní a někdy půjde dokonce až o hospodské, intelektuálně nijak nefundované plky. Jádrem mého životního přesvědčení je cosi jako anarchistická etika a z jejích idejí budou vycházet texty týkající se čehokoliv. Názory, co se zde objeví, bývají všelijak nálepkovány, označovány někdy jako kontroverzní, jindy rovnou jako extremistické. Nejedná se o osobní stránky ani o oddechové počtení k nedělnímu obědu, smyslem je filtrovat moji frustraci z nespokojenosti se stavem světa, eventuálně tím někoho přimět o stavu světa přemýšlet.

-- Aktuální sekce --

-- Trvalá sekce --

Tato část by se časem měla měnit jen velmi málo často; ve finále, až vykrystalizuje, nejlépe vůbec. Bude obsahovat eseje a úvahy obecnějšího a trvalejšího rázu, snad do jisté míry na sebe navzájem navazující a doplňující se, v nichž bych rád postupně shromáždil jakési základní kameny mého životního přesvědčení, jimž porozumět může být vodítkem k chápání mých dalších, konkrétnějších názorů, které se budou objevovat v častěji aktualizované části.

Nemám v úmyslu klást na čtenáře nároky ohledně toho, v jakém pořadí si má jednotlivé texty číst. Bude to dávat větší smysl, bude-li postupovat od prvního k poslednímu, nicméně další texty budou přibývat a to rozhodně nejen na začátek a na konec, ale kamkoliv uznám za vhodné. Nechci tedy apelovat k něčemu, co sám vím, že nedokážu dodržet.

Pokrytectví - má člověk právo prosazovat své názory i tehdy, když pochybuje o vlastním morálním kreditu a schopnostech se těmi názory řídit?

Právo na kritiku - proč nemusí být kritika konstruktivní, proč je nesmysl, aby se každý mohl kriticky vyjadřovat jen k tomu, co by sám udělal lépe

Obhajoba idealismu - proč není třeba ani žádoucí, aby názory byly uskutečnitelné a proč jim jejich nerealizovatelnost neubírá na hodnotě

Deklarace radikálnosti - proti konformitě, konzervativnosti a kompromisům, proč nevadí, když je názor extrémní, proč vadí, když extrémní být nesmí

Nezbytnost nestátnosti - proč není stát zárukou spravedlivé společnosti, proč je nutná existence struktur mimo něj a proč tyto nejsou méně legitimní

Zbytnost státnosti - proč je tento způsob organizace společnosti z principu špatný, nefunkční a nespravedlivý, proč by měl být překonán a nahrazen

-- copyright (c) 2006 bhy --
Kopírování, šíření a změny tohoto díla jsou možné pod podmínkami GNU free documentation license, verze 1.2 nebo vyšší, vydá-li ji fsf; bez invariant sections. Při tvorbě těchto stránek byl použit výhradně free software. Kód odpovídá standardům w3c a je optimalizován pro textové prohlížeče a firefox. Powered by vim.